Aku duwe neker sepuluh tulisen nganggo aksara jejeg sambung

Aku duwe neker sepuluh tulisen nganggo aksara jejeg sambung​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Saya memiliki marmer sepuluh huruf dengan huruf vertikal terhubung.

itu kan terjemahannya

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Tulis ke dalam aksara latin !

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Wacané;

Jaya Drata Gugur

Sang Prabu Duryudana kang lagi mesanggrah ing bulu kapitu sajak kalegan penggalihé, sébab Kurawa bisa maténi Abimanyu kang bisa njalari saya ringkihé kekuwatané para Pandhawa. Kurawa uga wis padha krungu manawa Radén Janaka Prasetya bakal pati obong manawa ing dina sésuk ora bisa merjaya Jaya Drata. Sébab saka tangané Jaya Drata iki Abimanyu gugur ing palagan.

Penjelasan:

Tulisan aksara Jawa kasebut mung migunakaké Aksara Carakan, dene sandhangané migunakaké ana werna telu, yakuwé;

 1. Sandhangan Swara
 2. Sandhangan Panyigeg Wanda
 3. Sandhangan Wyanjana


Kramakna ukara ing ngisor iki! a.Paklik mau mulih jam pira?
b.bapak karo ibu lagi lunga Bandung

Jawab pliss​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Ngowahi ukara dadi basa Krama.

a.Paklik mau mulih jam pira?

➡️ paklik wau wangsul jam pinten?

b.bapak karo ibu lagi lunga Bandung.

➡️ Bapak kaleh ibu saweg kesah Bandung.

__________________

Pembahasan

BASA KRAMA LUGU

yaiku basa kang tembung tembunge nggunakake basa Krama lugu kabeh.

→ Titikane :

 • basane Krama
 • tembunge ora dicampur karo Krama Alus
 • ater ater lan panambange dikramakake

→ Tuladha :

 • bapak tilem griyane Simbah
 • ibu mboten siyos tumut Bulik
 • sampeyan yogane sinten?

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Unggah ungguh basa
 • Kode 13


Isine geguritan kudu dimangerteni tegese utawa karepe. paugeran iku kalebu ing… a. wiraga
b. wirasa
c. wicara​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

b. wirasa semoga membantu semoga membantu


Tolong kak besok di kumpulkan​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Ngartekake aksara Jawa

Sinta nyuwun kaliyan Rama supados nyepengaken.

__________________

Pembahasan

Ngartekake aksara Jawa iku sing kudu digathekake yaiku pasangan lan sandhangane.

ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦚꦸꦮꦸꦤꦏꦭꦶꦪꦤ꧀ꦫꦩꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦚꦼꦥꦼꦔꦏꦼꦤ꧀

Sinta nyuwun kaliyan Rama supados nyepengaken.

 • Sinta nyuwun = aksara Sa + wulu, aksara Na (sigeg), pasangan aksara Ta, aksara Nya + suku, aksara Wa + suku, aksara Na (sigeg)
 • kaliyan Rama = pasangan aksara Ka, aksara La + wulu, aksara Ya, aksara Na (sigeg), pasangan aksara Ra, aksara Ma
 • supados nyepengaken = aksara Sa + suku, aksara Pa, Aksara Da + taling tarung, aksara Sa (sigeg), pasangan aksara Nya + Pepet, Aksara Pa + pepet, aksara Nga, aksara Ka + pepet, aksara Na + pangkon.

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : 5
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13

Lare gangsal jaler sedaya disebate… A. pancagati
B. pendhawa
C. uger-uger lawang
D. kembang sepasang​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

jawabannya adalah B. pendhawa