Makna pertobatan menurut Paulus dalam Kolose 3 ayat 9-10 adalah.

Makna pertobatan menurut Paulus dalam Kolose 3 ayat 9-10 adalah​.

Mapel Bahasa lain, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah

Pertanyaan Baru di Bahasa lain


Musik yang lahir dan berkembang ditiap-tiap daerah dari Sabang sampai Merauke disebut musik… 1 poin
A. Tradisional
B. Rakyat
C. Daerah
D. Nasional.

Bahasa lain, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

A.Tradisional / C.Daerah

Penjelasan:

Sama sama bisa benar A dan C


Based on the song lyric above, why does the singer say ‘It’s okay not to be okay’.

Bahasa lain, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Because there is a time when you can’t follow what your heart wants and you are not losing anything even when tears drop on your face

Penjelasan:

hope it helps, sorry if its wrong

Jawaban:

It’s okay not to be okay means that whenever we’re in a difficult situation and having bad days, it’s okay for us to feel stressed, sad, or anything negative and that is perfectly normal for us as human beings.


Kasih tahu jawabnya pake bahasa Jerman ​

Bahasa lain, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Bahasa Jerman

Percakapan di Supermarket

3. Was fehlt?

Birne, Erdbeere und Kirsche sind Obst.

Gurke, Mais und Bohne sind Gemüse.

Milch, Saft, Wein und Bier sind Lebensmittel.

Im Supermarkt kann man Brot, Kuchen und Torte kaufen.

4. Ergänze bitte den Dialog!

A: Guten Morgen!

B: Guten Morgen! Was wünschen Sie?

A: Ich hätte gern Äpfel. Haben Sie?

B: Ja, wir haben grüne Äpfel und rote Äpfel. Welche Äpfel möchten Sie?

A: Wie viel kostet ein Kilo rote Äpfel?

B: 6,20€.

A: Dann geben Sie mir 2 Kilo bitte!

B: Gern. Brauchen Sie noch etwas?

A: Ich brauche noch ein Halbes Kilo Erdbeeren und ein Brokkoli.

B: Was möchten Sie noch?

A: Nein, das ist alles.

B: So, das macht 18,75€

A: Das sind 20€

B: Hier sind 1,25€ zurück. Vielen Dank.

A: Bitte schön

Penjelasan:

Obst= Buah-buahan

Gemüse= Sayuran

Lebensmittel= Kebutuhan hidup

Supermarkt= Supermarket


Dawane 7 meter aksara jawane

Bahasa lain, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – Aksara Jawa

Ukara “dawane 7 meter” nalika ditulis Aksara Jawa iku mbutuhake Aksara angka 7. Nalika dijabarna yaiku :

  • Dawane : Aksara da + Aksara wa + Aksara na + taling
  • 7 : Aksara angka 7
  • meter : Aksara ma + pepet + Aksara ta + pepet + layar

Dadi Aksara Jawa kan nduwur bisa diwaca “dawane 7 meter”


Gatekna pratelan ing ngisor iki! (1) Nemtokake tema kang arep dirembug (2) milih tetembungan kang anyar (3) Gawe cengkorongan (4) Milih tetembungan kang endahTata carane nulis geguritan kang trep katunjuk nomer….​

Bahasa lain, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

jajakudjsoeusjskishsjskekwkkeoeoe